EN KG RU
Бишкек шаарындагы кеңсенин дареги

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 720040, Тынчтык проспектиси 48.

Тел.: +996 312 975 501

E-mail: office@alliance-altyn.kg