EN KG RU
Билим программалары
Билим программалары
Персоналды окутуу программалары бир нече этаптарды камтыйт:

  • аттестациялык комиссияны өткөрүү, катышуучуларды тандоо;
  • Талас районунун Манас айылындагы №110 кесиптик лицейинин негизинде окутуу процессин уюштуруу;
  • «Жерүй» кенинде өндүрүштүк практика.

Подробнее