EN KG RU
Эмгекти коргоо

«Альянс Алтын» бизнестин, мамлекеттин жана өзү жайгашкан аймактардын калкынын жана бүтүндөй өлкөнүн кызыкчылыктарынын балансын колдоп, тоо-металлургиялык өнөр жай чөйрөсүндөгү эң мыкты стандарттардын сакталышына умтулат:

  • ишинде айлана-чөйрөгө минималдуу таасир эткен заманбап жабдууларды колдонот;
  • иштердин баардык түрлөрүн аткарууда коопсуздук техникасынын сакталышын көзөмөлдөйт;
  • ишке көп жылдык иш тажрыйбасы бар адистерди тартат;
  • иштерди аткаруу аймагында өзүнүн ишмердүүлүгүнүн туруктуу мониторингин жүзөгө ашырат.