EN KG RU
Кадр саясаты

«Альянс Алтын» ЖЧКсынын кадр саясаты аймактык жайгашууга жана ар бир кызматкер тарабынан аткарылган милдеттерге карабастан, бирдиктүү тайпаны түзүүгө багытталган.

Биз кызматкерлердин карьералык өсүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн үстүндө дайыма иштеп, компаниянын ичинде окуу жага өнүгүү үчүн мүмкүндүктөрдү түзөбүз. Мунун баардыгы бизге келечекке ишенич менен кароого жана биргеликте биздин кыялыбыздагы компанияны курууга мүмкүнчүлүк түзөт!