EN KG RU
Өндүрүш

Геологиялык жана геологиялык чалгындоо жумуштары

2015-жылы төмөнкүдөй жумуш аткарылган:

  • Жерүй кен жатагынын Түндүк-Батыш бөлүгүндөгү үймөлөктөнгөн кен участогунан технологиялык сынамды даярдоо жана тандоо;
  • Жерүй кен жатагынын инженердик-геодезиялык иликтөөлөрү;
  • Жерүй аянтында геологиялык чалгындоо жумуштарынын долбоору.

2016-жылы Жерүй аянтынын чегинде геологиялык чалгындоо жумуштарын аткаруу башталды. Жумушту “Түндүк-Кыргыз Геологиялык чалгындоо экспедиция” мамлекеттик мекемеси аткарат.

Кен жатагын долбоорлоо жана абактоо

2015-жылы төмөнкүдөй иштер аткарылды:

  • Сынамдарды бөлүү жана машиналык класстарынын кендерин радиометрикалык байытуунун лабораториялык жана ирилештирилген изилдөөлөрдү жүргүзгөн (“Жерүй” ТБК АЧФ кендерди кайра иштетүүнүн технологиялык регламентин иштеп чыгуунун алкагында);
  • Багыттык инженердик-экологиялык изилдөөлөр, ошондой эле лицензиялык жана жанаша аймактардын булгангандыгын баалоо үчүн геоэкологиялык сыноо.

2016-жылдын май айында комбинаттын инфратүзүмүнүн объекттерине караштуу инженердик изилдөөлөр боюнча иштер аткарылды (подрядчы ― «КыргызГИИЗ» ААКу).