Бош орундар

Иш жүргүзүүчү –архивариус

Талаптар:

Жогорку билим. Китепкана иши, иш жүргүзүү жана архив иши - артыкчылык болуп саналат. Архивариус болуп (иш кагаздарын жүгүртүү боюнча адис) иштөө тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес. Иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу тажрыйбасы – эл аралык стандарттарга ылайык.

Милдеттери:

  • Долбоорду жана компаниянын баардык иш-аракетин башкаруу алкагында иш кагаздарын жүгүртүүнү колдоо жана түзүү функцияларын аткаруу.
  • Иш кагаздарын жүгүртүүнүн бирдиктүү тутумун (ИЖБТ: электрондук жана кагаз түрүндө) түзүү жана колдоо боюнча иштерди уюштуруу, компаниянын иш кагаздарын аткаруу жана сактоо мөөнөттөрүн контролдоо.
  • Компаниянын иш кагаздарын жүгүртүүнү регламенттеген документацияны жана стандарттарды иштеп чыгуу.
  • Компаниянын архивин уюштуруу: иш кагаздарынын реестрин түзүү; иш кагаздарын тандоо, ырааттоо, себилдөө, берүү жана каттоо; архивдик документтердин сакталышын камсыз кылуу.

Иштөө шарттары:

КРнын Эмгек Кодексине ылайык кызматкерлерге кепилдиктер жана компенсациялар берилет. Уюлдук байланыш компаниянын саясатына ылайык.