EN KG RU
Саламаттыкты сактоо

Саламаттыкты сактоо экологиялык жана өндүрүштүк коопсуздук тутумунун алкагында туруктуу иш-чаралар менен камсыз кылынат.