EN KG RU
«Бакубат Талас» өнүктүрүү фондусунун Байкоочу кеңеши
  1. Мусаев Колбай Алишерович-төрага.
  2. Казыбеков Тыныстан Абдиманапович- Кара-Буура  районунун өкүлү.
  3. Надырбаев Замирбек Медербекович-Бакай-Ата  районунун өкүлү.
  4. Кудакеев Койчугул Ширгелиевич-Талас  районунун өкүлү.
  5. Жакшымбеков Акылбек Жакшымбекович-Талас шаарынын өкүлү.
  6. Баялиев Максатбек Бейшенбекович-Манас районунун өкүлү.
  7. Мамбеталиев Нурдин Амангелдиевич-Талас районундагы Бекмолдо айыл өкмөтүнүн өкүлү.