EN KG RU
Казып алуу

Кен жатагын иштетип чыгууну ачык жана жер астындагы ыкмалар менен ырааттуу жүргүзүү пландаштырууда

Карьер менен 2018-жылдан тартып 2031-жылга чейин

  • алтындын эксплуатациялык камдыгы ― 56,7 тонна;
  • өндүрүмдүүлүк ― 1,3 млн т. кен жылына;
  • карьердин түбүнүн белгиси ― 3 353 м;
  • борттун максималдуу бийиктиги ― 512 м;
  • карьердин тереңдиги (кирүү жолунан) ― 175 м.

Жер астындагы иштетүүлөр менен 2031-жылдан тартып 2043-жылына чейин

  • алтындын эксплуатациялык камдыгы ― 26,8 тонна;
  • өндүрүмдүүлүк ― 700 миң. т. кен жылына;
  • төмөнкү кабат астынын белгиси ― 2 850 м.

Камдыктарды иштетүү үчүн кыртыш ачылып алынган тектеринин тышкы үймөлөрүндө ташуу менен иштетүүнүн транспорттук тутуму кабыл алынган.

Бош тектердин жана эсептен тышкары кендердин үймөлөрү түндүк жантаймада жайгашкан.

+ казып алуу комплексинин объекттеринин схемасы, ачуу схемасы