EN KG RU
Жарыя

05.07.2024

"Альянс Алтын" ЖЧКсы маалымдайт Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Талас районунун аймагында жайгашкан чакан ГЭСти куруу боюнча айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоону (АЧТТБ) талкуулоо боюнча коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө:

Коомдук угуу 2024-жылдын 6-августунда Талас алтын кен комбинатынын аймагында саат 11:00дө болот. Катышуучуларды каттоо саат 10:00дө башталат.

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо (АЧТТБ) жөнүндө билдирүүнү төмөнкү жерлерден алса болот:

Шумкар-Үй айыл өкмөтү дареги боюнча: Талас району, Сасык Булак айылы, Жумагул уулу Алымкул көчөсү 50;

Чоң-Алыш айыл өкмөтү дареги боюнча: Талас району, Манас айылы., Кутманалиев көчөсү №107;

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо (АЧТТБ) жөнүндө угууга карата сунуштар жана сын-пикирлер айыл өкмөтүнүн почта ящиктерине же төмөнкү дарекке жөнөтсө болот: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 138.

Тел (312) 975501, эл.почта: office@alliance-altyn.kg